Navigácia

Partneri - Partnereink
Sponzori - TámogatóinkPočet návštev: 179963

Pondelok 21. 5. 2018

Pondelok 21. 5. 2018

Narodeniny,meniny - Születésnapok, névnapok

Pozajtra (Streda 23.5.2018)
Emanuel Magát (VI)

Čo nás čaká... - Mi vár még ránk....

Vítame Vás na našej webovej stránke!

Üdvözöljük iskolánk honlapján!

 

N o v i n k y - Újdonságok

 • Do galérie FAREBNÝ SVET RÓMOV 2018 - Romák színes világa boli pridané fotografie.

  Ďalší úspech vo výtvarnej súťaži ... Tentokrát za víťaznú prácu nášho žiaka Mariana Baláža na XIV. okresnej výtvarnej súťaži detí a mládeže rómskej národnosti. Blahoželáme!

  Újabb siker az iskolánkban... Ezúttal Baláž Marian tanulónk győztes munkájáért a roma származású gyermekek és fiatalok számára megrendezett XIV. kerületi művészeti versenyen. Gratulálunk!

 • Do galérie Športový deň - Sportnap (7.5.2018) boli pridané fotografie.

  Dňa 7. mája 2018 (pondelok) sa konal na našej škole športový deň. Rozdelili sme sa do 3 skupín. Prvá skupina s názvom "Cyklotúra - veľký okruh" sa vybrala na cestu k Dunaju hneď ráno s 12 žiakmi, pani učiteľkou Valikou a Monikou. Odtiaľ pokračovali smerom na Podunajské Biskupice. Cestou sa zastavili v Hamuliakove, kde sa najedli a napili, nabrali silu a pokračovali v ceste až k Slovnaftu. Sami si neverili, že to dokážu. Druhá skupina "Cyklotúra - malý okruh" sa vybrala na cestu s piatimi žiakmi a pani učiteľkou Ankou do Pomlé, kde okrem jazdy na bicykli absolvovali aj rôzne športové aktivity. Pre tretiu skupinu pani učiteľky pripravili rôzne športové súťaže na školskom dvore, potom sa presunuli do lesoparku Pomlé, kde tiež mali rôzne športové úlohy. Máme za sebou úspešný športový deň. Aj počasie stálo na našej strane.

 • Do galérie „ Vlastenecká pochôdzka po slovenskom juhu “ boli pridané fotografie.

  Oblastné pracovisko a Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Mestským úradom a školami v Šamoríne každoročne pripomína výročie úmrtia jednej z najväčších osobností slovenských a európskych dejín generála Milana Rastislava Štefánika mládežníckou akciou „Vlastenecká pochôdzka po slovenskom juhu “.

 • Do galérie Súťaž-Výtvarné talenty IV. boli pridané fotografie.

  Náš žiak, Filipko Olach, za prácu s názvom "Dúha - maľba" získal 2. miesto v súťaži "Výtvarné talenty IV." v kategórii žiakov do 10 rokov, ktorú vyhlásil Klub rodičov autistických detí v Nitre. Blahoželáme Filipkovi za úspech v tejto súťaži!

  Tanulónk Olach Filipko 2. helyen végzett a 10 éves korig kategóriában a nyitrai autista gyerekek szülői klubja által meghirdetett rajzversenyben. Szívből gratulálunk Filipnek az elért eredményért!

 • V pondelok, 30. apríla 2018, sme absolvovali zaujímavé podujatie v našej škole zamerané na ochranu života a zdravia. Rozšírili sme si teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti civilnej ochrany, dopravnej výchovy a ekológie. Z oblasti civilnej ochrany nám prednášala externá bezpečnostná technička školy a zažili sme aj skutočný poplach. V poskytovaní prvej pomoci v rôznych situáciach nás poučili dobrovoľníci miestneho Červeného kríža a takisto sme mohli získané teoretické vedomosti vyskúšať aj v praxi. Potom sme sa presunuli do lesoparku Pomlé, kde nás čakali zaujímavé úlohy. Našťastie aj počasie nám prijalo, zažili sme úžasný deň.

 • Do galérie Deň Zeme - Föld napja boli pridané fotografie.

  Každý rok 22. apríl je Svetovým dňom Zeme. K tejto príležitosti ZŠ Mateja Korvína vyhlásila pod záštitou Ministersva životného prostredia SR výtvarnú súťaž "ZEM - naša planeta". Do súťaže sa aktívne zapojili aj naši žiaci. Naša žiačka III. triedy Daniela Zábrelová Získala Osobitné ocenenie poroty za krásnu prácu. - Április 22. a Föld napja. Ebből az alkalomból a Korvín Mátyás Alapiskola rajzversenyt hirdetett. Iskolánk diákja, a III. osztályos Daniela Zábrelová elnyerte a zsüri különdíját.

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, Šamorín
  Pomlejská cesta 1, 931 01 Šamorín
 • 031/5623345

Fotogaléria